Borhy László megnyitotta a tanévet

Az osztatlan tanárképzés harmadik új évfolyamának tanévnyitó ünnepségét 2015. szeptember 3-án rendezték a Trefort-kerti Gólyavárban. Az idei évben 880 leendő általános és középiskolai tanár kezdi meg tanulmányait intézményünkben, közülük 579-en osztatlan tanárszakokon.

A 2015/2016-os tanév megnyitóján elsőként Orosz Éva, az Egyetem oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese köszöntötte az elsőéveseket. Károly Krisztina, az ELTE Tanárképző Központjának főigazgatója beszédében a közösség szerepére, a lehetőségekre és azokra való nyitottságra hívta fel a figyelmet. Köszöntőjében azt kívánta az elsőéveseknek, hogy tanulmányaik révén ne csak diplomát szerezzenek, hanem valódi hivatásra és boldogságra leljenek, melynek révén olyan tanárokká válhatnak, akikre tanítványaik mindig jó szívvel emlékeznek.

A tanárszakos hallgatókat a képzésben résztvevő karok vezetői – Borhy László, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, Gergó Lajos, az Informatikai Kar dékánhelyettese, Surján Péter, a Természettudományi Kar dékánja, valamint Szivák Judit, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese – is köszöntötték, valamint ismertették a karok jellegzetességeit. A hallgatók nevében Nagy Anett, az EHÖK tanárképzési referense szólt a leendő tanárjelöltekhez.

Az évnyitón közreműködött az ELTE BTK Zenei Tanszék Pro Musica Vegyeskara és Kovács Ágota Hanna szólóénekes. Az énekkart Sugárné Mindszenty Zsuzsánna, főiskolai docens vezényelte.


Borhy László dékán tanévnyitó köszöntője:

"Tisztelt Tanárszakos Hallgatók!

2015 őszén 579-en kezdik meg a tanévet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanárszakosként. Köszöntöm Önöket!

A Bölcsészettudományi Kar dékánjaként különösképpen köszöntöm azt a 380-at, akik bölcsésztanári szakot választottak. Ők 21 szakon kezdik meg nálunk tanulmányaikat. Így valamennyi akkreditált tanárszakunkon vannak hallgatóink, ami külön örömömre szolgál.

A köszöntés után a köszöneté a szó. Köszönöm, hogy minket választottak, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Választásukkal sok mindent nyertek: tudós tanárok társaságát, érdeklődésüket kielégítő komoly stúdiumokat, remekül szervezett hallgatói önkormányzatot, külföldi tanulmányutak lehetőségét, a belváros SZIGETÉT — a Trefort-kertet, és természetesen egymás társaságát. Ezek a mi ajánlataink, az Önök dolga ezekkel élni, ezeket megélni.

Választásuk mögött azonban van, ha szabad így mondanom, egy mélyebb, talán még öntudatlan, még ki nem mondott, de már formálódó másik választás: Önök a jövendőbeli általános, középiskolai vagy éppen egyetemi diákok tudatában nyomot akarnak hagyni, jó emlékű, nagy tudású, gyakran idézett — a legtöbb esetben ezekről mit sem fognak tudni —, szigorú, de igazságos tanárok akarnak lenni. Talán, mindez meglepi Önöket. Márpedig azért jöttek ide, hogy egy végeérhetetlen folyamatnak legyenek részei, részesei: elmondani a következő nemzedéknek, hogy a tudományos közmegegyezés mit tart fontosnak egy kis ember számára, mit tart fontosnak egy fiatal számára.

A tanár feladata, hogy a tudományos közmegegyezés bizonyos, meghatározott eredményeit közvetítse az új és újabb nemzedékeknek. A tanárnak tehát mindig a tudomány, a tudósság közelében kell maradnia. Mi, a Bölcsészettudományi Kar tanárai Önöket megtanítjuk a tudományra, megtanítjuk, hogy mint leendő tanárok csak a tudományuk eredményeitől legyenek függők, Önök ettől lesznek valósággal szabadok. Itt megtapasztalhatják, hogy ez az egyetlen hely, az Egyetem, a Kar, ahol — most pontos leszek és nem patetikus —, ahol az igazsággal foglalkoznak, az igazsággal foglalkozunk. Ez a mi különleges, egyszeri ajánlatunk. Kérem, éljenek vele.

Engedjenek meg egy személyes történetet, első hallásra talán egy furcsa történetet. Amikor valamivel idősebb voltam, mint Önök — ez idestova 30 éve volt —, mikor arra került a sor, hogy a tanárság vagy a tudományos élet között kelljen választanom, azt a jellemzést kaptam – megjegyzem, hogy abban az időben, a nyolcvanas években sok minden jellemzés alapján dőlt el –, azt írták rólam, hogy tanárnak kiváló, de még jobb kutatónak. Ma abban a különleges helyzetben vannak Önök, hogy nem kell ezt a választást kiállniuk. Négy doktori iskola várja Önöket, négy tudományterületen nyerhetnek el a tanári végzettségük megszerzése után tudományos fokozatot.

 

Kedves Tanárszakos Hallgatók!

Régészként tudom, hogy a számok között sokszor van szimbolikus összefüggés. Nekem szimbolikus, hogy dékáni megbízatásom első tanévnyitóján a 380 éves Bölcsészettudományi Karon 380 tanárszakos hallgatót köszönthetek. Isten hozta Önöket nálunk, közöttünk a Bölcsészettudományi Karon."

Borhy László beszéde

2015.09.16.