Beregszásztól Újvidékig

Beregszásztól Újvidékig
04/27

2016. április 27.

Fuga, Budapesti Építészeti Központ

04/27

2016. április 27. -

Fuga, Budapesti Építészeti Központ


A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Conflict Zone c. kihelyezett programjának A magyarok idegenben - magyarok Trianon és Európa határain belül, "B" hetek előadássorozatának hatodik alkalmán egy beszélgetés várja az érdeklődőket.

Vajdaság és Kárpátalja – kerekasztal-beszélgetés a Magyarországon talán kevésbé ismert poszt-trianoni kettős kultúrájú, identitású és kétnyelvű régióiból kultúráról, irodalomról, mindennapokról.

Beszélgetők: 

  • Vataščin Péter, kultúrantropológus, újságíró- moderátor
Vataščin Péter (1987) Érsekújváron (Szlovákia) született, a Pécsi Tudományegyetemen végzett néprajz mesterképzési szakon 2012-ben. Jelenleg a PTE-BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszékének doktorandusza, illetve szabadúszó újságíró. Kutatásainak jelenlegi fókusza a Vajdaság jelenkori társadalmának különböző aspektusai, különös tekintettel a kilencvenes évek háborúi által kiváltott kényszermigrációra.
  • Fedinec Csilla, történész
Fedinec Csilla (1968) történész, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területei kisebbségi kérdés Kelet-Európában, Kárpátalja története, Ukrajna politikatörténete. 
  • Losoncz Márk, filozófus, író 
Losoncz Márk (1987) filozófus, a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet munkatársa. Doktori kutatásait az Újvidéki Egyetemen és a párizsi EHESS-en végezte. Kortárs metafizikával, illetve etikával és politikai filozófiával foglalkozik. Vakító gépezetek címmel jelent meg első tanulmánykötete (Forum Könyvkiadó, 2013). Rendszeresen közöl a vajdasági magyarsággal kapcsolatos írásokat, mindenekelőtt a hu.autonomija.info portálon.
  • Radics Viktória, esszéíró, műfordító 
Radics Viktória (1960) zombori születésű költő, esszéíró, műfordító, kritikus és újságíró. Az Új Symposion, újvidéki irodalmi és művészeti lap egykori szerkesztője. 1984 óta él Magyarországon. Különböző műfordításai jelennek meg szerb, horvát és német nyelven. Egyik legjelentősebb kultúraközvetítői munkájának tartja 2002-ben megjelent monográfiáját Danilo Kišről.

Facebook esemény

Időpont: 2016. április 27. 18:00
Helyszín: FUGA, Budapesti Építészeti Központ