Bengi László

2020.01.27.
Bengi László
A tanácskozáson tartott előadás Kosztolányi hírhedt Ady-revízióját vizsgálta, amelyet számos oldalról támadtak, mentegettek, magyaráztak. Az előadás ezek közül azokkal a közelítésekkel foglalkozik, amelyek az Ady-vitát – legalábbis részben – egy irodalomszemléleti formával szembeni föllépésként olvassák, és ilyen módon nemcsak Adyra, de az értelmezés művészetére is vonatkoztatják. Ezek a szempontok az Ady-olvasás erős esztétikai hatásának releváns összefüggéseire is fölhívhatják a figyelmet.

Résztvevő neve: Bengi László

Résztvevő intézete, tanszéke: Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet

Konferencia címe: Ady-viták

Helyszíne: MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

Időpontja: 2020. január 27.

A konferencia teljes programja