Bene László

2023.06.14.
Bene László

Pályázó neve: Bene László
Pályázázó intézete, tanszéke: Filozófia Intézet
Pályázat tárgyköre: előadás külföldi konferencián (útiköltség, szállás, regisztrációs díj)

Konferencia címe: 20th annual conference of the International Society for Neoplatonic Studies
Időpontja: 2023 június 14-17.
Helyszíne: Catania, Olaszország
Az előadás címe: Plato’s Timaeus as an authoritative text in Plotinus’ treatise On eternity and time (Enn. III.7 [45])


Bene László 2023 június 14 és 17 között az International Society for Neoplatonic Studies konferenciáján vett részt. Az ISNS az újplatonizmus kutatásának meghatározó nemzetközi szervezete, 1973 óta működik. Rendszeresen szervez konferenciákat világszerte, minden második évben Európában tart rendezvényt. A konferencia fő szervezője John Finamore, az újplatonizmus kutatásának neves szakértője, az Iowai Egyetem professzora. A konferencián mintegy 160 előadás hangzott el. A rendezvényen a tárgyterület számos élvonalbeli szakértője és fiatal kutató vett részt, így alkalom nyílt új tudományos kapcsolatok létesítésére és meglévő kapcsolatok ápolására, valamint a legújabb kutatási eredmények megismerésére.

Az a szekció, melyben Bene László részt vett, a platóni Timaiosz értelmezési hagyományát vizsgálta, az Óakadémiától a kései antikvitáson és a reneszánsz platonizmuson át egészen az újkorig. Az előadások ezen belül is egy specifikus témát, az idő természetének problémáját állították a középpontba (The concept of time in the Neoplatonic reception of Plato’s Timaeus). Ez a kérdésfeltevés érdemi vitákat inspirált a szekció résztvevői között. Bene László előadásában (Plato’s Timaeus as an authoritative text in Plotinus’ treatise On eternity and time) azt vizsgálta, mennyiben kezeli Plótinosz másképp a platóni Timaiosz megfogalmazásait, mint más régi filozófusok állításait, melyeket kritikai vizsgálatnak vet alá, és hogy miként jut el a „pszichikus idő” elgondolásához az időre vonatkozó platóni kijelentések átértelmezésével.