Bárdosi Vilmos professzor Lőrincze-díjat kapott

2021.02.10.
Bárdosi Vilmos professzor Lőrincze-díjat kapott
Az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöksége 2020. november 20-i döntése nyomán a magyar nyelv művelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért és munkájáért 2020-ban a Lőrincze-díjat a Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet Francia Tanszéke oktatójának, az ELTE frankofón kapcsolataiért felelős rektori megbízottnak, Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanárnak ítélte.

Dr. Bárdosi Vilmos több évtizedes lexikográfusi tevékenysége során a francia mellett kiemelt figyelmet szentelt az anyanyelv ápolásának, kutatásának is. Az 1993 óta létező díjat évente egyszer adják át és túlnyomó többségében magyar nyelvészek (pl. Benkő Loránd, Szathmári István, Wacha Imre, Keszler Borbála, Elekfi László, Pusztai Ferenc), műfordítók (pl. Benyhe János), középiskolai magyartanárok vagy éppen a Magyar Orvosi Nyelv főszerkesztője, Bősze Péter onkológus, nőgyógyász professzor kapták meg eddig. Idegen nyelvi filológus első ízben részesül ebben a megtiszteltetésben.