Az Ókortudományi Intézet szabadon választható kurzusai

2020.07.08.
Az Ókortudományi Intézet szabadon választható kurzusai

Tematikus előadások

A Nílus-völgy története 3.  Schreiber Gábor BBN-EGY16-253 K:08:30-10:00(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
Általános muzeológia Anders Alexandra BBN-REG-233 H:12:00-13:30(B.ép I.em 217 Terem (BB-217))
Összehasonlító vallástörténet Kósa Gábor Dr. BBN-OKE11-121.1 P:12:00-13:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-01-01-11))
Ógörög irodalomtörténet Bolonyai Gábor BBN-KLF11-411 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 212. Tanterem (BF-212-01-22))
Görög folklór és hagyományok Vincze Xénia BBN-OKE11-125:2 H:09:00-10:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))
Az ókori Közel-Kelet régészete 1. Dezső Tamás Dr. BBN-ASZ11-251  
Zsidó vallás és kultúra 1. Bíró Tamás Sándor BBN-HEB11-221 CS:12:00-13:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-01-01-11))
Zsidó történelem 2: középkor és koraújkor Bányai Viktória BBN-HEB11-232.2 SZE:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
Zsidó történelem 4.: Történeti források elemzése, feldolgozása (levéltári kutatószeminárium) Bányai Viktória, Toronyi Zsuzsanna BBN-HEB11-234.10 P:10:00-11:30(ELTE-n kívüli helyszín (NEMELTE))
Bibliai irodalomtörténet Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-302 K:16:00-17:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
A Nílus-völgy története 2. Bács Tamás BBN-EGY11-252 H:12:00-13:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
A Biblia görög-római vallási környezete  Buzási Gábor Dr. BBN-VAL-136.22 SZE:16:00-17:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
Bevezetés a vallástudományba Földváry Miklós István BBN-VAL11-101.02 H:10:00-11:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-01-01-11))
Korai buddhizmus: A Buddha alaptanításai Ruzsa Ferenc Dr. BMA-VALD-207.01 K:14:00-15:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
A középkori filozófia és teológia története Borbély Gábor BBN-FIL-213.01 SZE:16:00-17:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
Vallásfilozófia Borbély Gábor BBN-FIL-361.01/a K:16:00-17:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
Bevezetés az irodalomtudományba Krupp József BBN-FLI11-102  
Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 1. Schreiber Gábor BBN-EGY-121 CS:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
Az ókori Közel-Kelet történeti földrajza Niederreiter Zoltán BBN-ASZ11-231  
Bibliaismeret Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-300.4 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Összehasonlító vallástörténet 2. Vér Ádám BBN-VAL-172 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Tanterem (BF-212-01-22))
The Archaeology of craft and trade Bartus Dávid, Czajlik Zoltán, Mordovin Maxim, Rácz Zsófia dr., Vida Tivadar BA-ERA-IACS-S-003 CS:15:00-16:30(B.ép I.em 217 Terem (BB-217))

Holokauszt tanulmányok

A Conference on Jewish Material Claims Against Germany támogatásával az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék valamint az Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék a 2020/2021-es tanév őszi félévére is meghirdet három kurzust a ho­lo­kauszt és más népirtások történetéről. A 2020 szeptemberétől induló kurzusok (mindhárom elérhető közismeretei BA-s és MA-s kódon is!):

► Etnikai konfliktus, népirtás, holokauszt (BBV-202.63, BMVD-202.54) – az előadás a holokauszt és más 20. századi genocídiumok előzményeinek és történetének összehasonlító áttekintését kínálja, egyben betekintést nyújtva a témakör legfontosabb levéltári, vizuális és privát forrásaiba. | Egyetemi Könyvtár, Kedd 17–18.30

► Fénnyel írt emlékezet: fotográfiák a holokausztról (BBV-205.40, BMVD-205.60) – a szeminárium bemutatja a holokauszt idején készült (közismert és ismeretlen) fotók keletkezésének körülményeit, készítőiket, történeti hátterüket és utóéletüket, felhasználásuk és értelmezésük módszertani problémáit, továbbá bevezeti a résztvevőket a legfontosabb hazai és külföldi fotóarchívumok használatába. | Egyetemi Könyvtár, Szerda 14–15.30

► A holokauszt magyar filmeken (BBV-205.41, BMVD-205.61) – a szeminárium a zsidóüldözések és a holokauszt történetének magyarországi filmes feldolgozásait tekinti át a teljesség igényével, emellett részletesebben is elemez mintegy húsz művet, beleértve szélesebb körben ismert és elfeledett nagyjátékfilmeket, dokumentum- és kísérleti filmeket, valamint napjaink nemzetközi hírnévig jutó alkotásait. | Egyetemi Könyvtár, Szerda 11–12.30

A kurzusokat Csősz László történész, egyetemi adjunktus, a Magyar Nemzeti Levéltár fő­le­vél­tá­rosa tartja. Mindhárom kurzus helyszíne az ELTE Egyetemi Könyvtár Soá oktatóterme a Fe­ren­ciek terén.

Alapozó nyelvi kurzusok

Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Bolonyai Gábor BBN-KLF-122 P:08:15-09:45(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Horváth László BBN-KLF-122 P:13:00-14:30(Eötvös Collegium, 019 terem (KE--1-80))
Sumer nyelv 1. Zólyomi Gábor BBN-ASZ16-211 H:09:00-10:30(F.ép II. emelet 236/A Tanári szoba (BF-236a-02-33))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Bolonyai Gábor BBN-KLF-121 K:08:15-09:45(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Horváth László BBN-KLF-121 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Bevezetés a latin nyelvbe 1. Ferenczi Attila BBN-KLF-131 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Tanterem (BF-212-01-22))
Újgörög nyelv kezdőknek 1. Nakos Konstantinos BBN-UJG11-101 H:16:30-19:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01)); CS:16:30-18:00(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))
Bevezetes az akkád nyelvbe 1. Niederreiter Zoltán BBN-ASZ-101  
Akkád nyelv 1. Niederreiter Zoltán BBN-ASZ16-201  
Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 1. Koltai Kornélia BBN-HEB-101 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22)); CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Ter...
Modern héber nyelv 1.   BBN-HEB11-111  
Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1. Varga Benjámin BMA-VALD-102:9 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 1. Jasper Kata BBN-EGY-101 K:12:00-13:00(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112)); K:14:00-15:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))

Haladó nyelvi kurzusok

Bevezetés a latin nyelvbe 2. Ferenczi Attila BBN-KLF-132 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Újgörög nyelv haladóknak Siapanidou Eleftheria BMVD-205.09 H:17:30-19:00(Ifjúsági ép. fszt 3 Terem (BY-03))
Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 3. Déri Balázs BMA-VALD-102:11 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-216-03-43))
Modern héber nyelv haladóknak: társalgás   BBN-HEB-342  
Modern héber nyelv 2. BBN-HEB11-212  
Modern héber nyelv 2. BBN-HEB11-212  
Modern héber nyelv 4. BBN-HEB11-214  

 

Szakszemináriumok

Etikai kérdések a Héber Bibliában Marossy Attila BBN-HEB11-401.16 P:08:00-09:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
Istenérvek. (Az istenkérdés racionális megközelítése) Szalai Miklós BBN-FIL-101.9 H:11:30-13:00(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
Pagan, Jewish and Christian heritage in Emperor Julian the Apostate Buzási Gábor Dr. BA-ERA-IACS-S-002 SZE:10:00-11:30(F.ép II. emelet 217. Tanterem (BF-217-01-22))
Latin szövegolvasás 1. (Nepos) Kozák Dániel BBN-KLF11-301:4 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 218. Előadóterem (BF-218-01-11))
Bibliai szövegelemző szeminárium: Genezis-történetek (fordításban)  Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-300.10 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
Újszövetségi hermeneutika: hagyományok és távlatok Mártonffy Máriusz Marcell Dr. BBN-BIB-222.01 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
Az átmenet rítusai a középkori Európában Földváry Miklós István BMA-VALD-103.05 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 218. Előadóterem (BF-218-01-11))
Középkori filozófia és teológia szeminárium Borbély Gábor BBN-FIL-233.03 SZE:18:00-19:30(i.ép I.em 129 oktatói szoba (BI-129))
Vallásfilozófia szeminárium Borbély Gábor BBN-FIL-362.02 K:18:00-19:30(i.ép I.em 129 oktatói szoba (BI-129))
Egyiptom filmen Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-302 CS:16:00-17:30(A.ép IV.em 428 Terem (BA-428))
Orvoslás az ókori zsidó vallásosságban Turán Tamás BMA-HEBD-208.01 P:12:00-13:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))