Az ókori idő rövid története

Az ókori idő rövid története
03/05

2020. március 05. 17:00

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 083.)

03/05

2020. március 05. 17:00 -

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 083.)


Borhy László akadémikus előadásával folytatódik "Az atomoktól a csillagokig" rendezvénysorozat a Természettudományi Karon.

1994–1996 között az ókori Brigetio (ma: Komárom/Szőny) egykori polgárvárosában, egy Kr. u. 2–3. századra keltezhető római lakóház egyik helyiségében dongaboltozatot díszítő falfestmény töredékei kerültek elő. A restaurálást követő ikonográfiai elemzések alapján kiderült, hogy a mennyezetfestmény közepén az ég szféráit különböző színekkel szimbolizáló körkompozíció közepén az ókori kozmológiai felfogás szerint az univerzum legtávolabbi, mindent körülölelő szféráját jelentő Andromeda és Pégasos csillagkép, sarkaiban pedig – az ókori felfogás szerint – az Örök Időt, annak az Égben történő örök körforgását és évről évre önmagába történő visszatérését, az elmúlást, egyben az örök megújulást szimbolizáló négy évszak megszemélyesítése jelenik meg női büsztök formájában. Képi párhuzamok, illetve pogány, keresztény, latin és görög szerzők munkái, továbbá szír költemények (sougithák) nyomán kibontakozik egyrészt a görög-római ókornak a dongaboltozatot díszítő festményben összesűrített teljes kozmológiai felfogása, másrészt az a látásmód, amely a mérnöki pontossággal kiszerkesztett, pontosan félkör keresztmetszetű dongaboltozaton valójában az univerzumot szimbolizáló kupolát, a felület közepén megjelenített körkompozícióval pedig annak a római Pantheonból jól ismert kupolanyílását hivatott a falfestészet eszközeivel megjeleníteni.

Borhy László akadémikus az MTA–ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport vezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora. Munkatársaival évtizedek óta végeznek ásatásokat az egykori Brigetio – a mai Komárom – területén. Kutatási területe a latin epigraphia, valamint a római falfestészet, művészet és hadtörténet.

A tizennegyedik éve futó, Az atomoktól a csillagokig című sorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek a fizika frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutatva azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyeket a hazai felsőoktatás nemzetközi elismertségnek örvendő egyeteme kínál az érdeklődő fiataloknak.