Az ELTE BTK kutatói a Nemzetközi Névtudományi Kongresszuson

2021.08.27.
Az ELTE BTK kutatói a Nemzetközi Névtudományi Kongresszuson
Az ELTE BTK öt oktatója és doktorandusza tartott előadást augusztus végén a névkutatás legnagyobb nemzetközi seregszemléjén. 

2021. augusztus 22–27. között, az eredetileg tervezett krakkói helyszín helyett a járványhelyzet miatt online formában valósult meg a 27. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus (International Congress of Onomastic Sciences), a Nemzetközi Névtudományi Társaság (International Council of Onomastic Sciences) háromévente szervezett szakmai konferenciája. A névkutatás legnagyobb nemzetközi seregszemléje alkalomról alkalomra több száz kutatót vonz az egész világról. A magyar névkutatók, köztük az ELTE BTK oktatói és doktoranduszai rendszeres résztvevői az eseménynek. Idén öten tartottak előadást a rendezvényen: Farkas Tamás, N. Fodor János és Slíz Mariann (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), Szabó T. Annamária Ulla (Nyelvi Közvetítés Intézete) és Hauber Kitti (Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet Program) a történeti személynévtan, a szocioonomasztika, valamint az alkalmazott névtan területén folytatott kutatásaikat mutatták be angol nyelven.

A konferenciák állandó része a szervezet bizottságainak és munkacsoportjainak ülése is: a bibliográfiai munkacsoport találkozóján Farkas Tamás, a terminológiai munkacsoport ülésén és a különböző országokban működő névtani folyóiratok megbeszélésén Farkas Tamás és Slíz Mariann vett részt egyetemünk oktatói közül. A konferencián a hagyományoknak megfelelően – igaz, ez alkalommal csak online formában – egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők az újabb névtani kiadványokból. Ezen Magyarország az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság két közös kiadványával (a Névtani Értesítő című szakfolyóirattal és a Tulajdonnevek és szótárak című tanulmánykötettel) képviseltette magát.   

Résztvevők neve, intézete és tanszéke: 

  • Farkas Tamás, N. Fodor János,Slíz Mariann – Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 
  • Szabó T. Annamária Ulla – Nyelvi Közvetítés Intézete
  • Hauber Kitti – Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet Program

Konferencia címe: 27. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus

Helyszíne: ONLINE

Időpontja: 2021. augusztus 22–27.