Az Édenkert mint radikális közösség: Növényetika az Ószövetség nyomán

Az Édenkert mint radikális közösség: Növényetika az Ószövetség nyomán
10/02

2023. október 02. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)

10/02

2023. október 02. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)


Széplaky Gerda előadásával folytatódik az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program "Az Írás arcai" című sorozata.

Az előadás azt mutatja be, hogy az Ószövetség miként írja le a növények státuszát, akár a teremtés, akár az idillikus Édenkert vonatkozásában, akár később, ember és növény egymáshoz való viszonyában. Ehhez az előadó bibliai szöveghelyeket, valamint klasszikus Paradicsomábrázolásokat, mindenekelőtt id. Jan Brueghel műveit elemzi.

Az előadás rámutat, hogy bár a zsidó-keresztény kultúra az embert hatalommal felruházott, felsőbbrendű lénynek tekinti, s a növényről úgy gondolkodik, mint amely a létezők közötti áldozati hierarchia alján foglal helyet, valójában a növénynek kitüntetett szerepe van. Éppenséggel az életerőt, a növekedést leginkább reprezentáló növényi létmód jelenti azt az alapot, amelyre egy új etikai gondolkodás felhúzható.

Széplaky Gerda filozófus, esztéta, kritikus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézetének egyetemi docense. Filozófiai, esztétikai, művészeti folyóiratok, valamint tanulmánykötetek szerzője, szerkesztője; kutatócsoportok tagja. Legújabb könyve Sem isten, sem állat. Fejezetek az áldozati kultúra dekonstrukciójából címmel látott napvilágot (Budapest: Prae, 2023).

A sorozat weboldala
Facebook csoport