Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport kettős könyvbemutatója

Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport kettős könyvbemutatója
03/09

2023. március 09. 18:00 - 20:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)

03/09

2023. március 09. 18:00 - 20:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)


A Prae Kiadó gondozásában jelentek meg az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport legújabb kötetei, melyet az ELTE BTK Kari Tanácstermében mutatnak be.

"fényem nő, magam termelem" – Biopoétika a 20-21. századi magyar lírában

Líra ​és líraelmélet lehetséges biopoétikai vonatkozásait vizsgálva felmerül a kérdés, vajon mennyiben nyújtanak fogódzót azok a közelmúltban egyre nagyobb számban előtérbe kerülő megközelítések, amelyek élő és élettelen, állat és ember, natúra és kultúra viszonyainak kultúratudományos és irodalmi vonatkozásait igyekeznek körüljárni. A 20-21. századi magyar líra biopoétikai tendenciáinak feltérképezésekor az élet fogalmának, elgondolhatóságának és értelmezhetőségének fókuszba állításával reményeink szerint új megvilágításba kerülhet a költői nyelvnek az a létesítő teljesítménye, amely ezt a kontextust performatív módon alakítja. Míg az 1930-as évek európai költészetében a biológiai és technikai alakítottság elsősorban Gottfried Benn és Paul Valéry kezdeményezéseinek hatására kap mind nagyobb hangsúlyt, a magyar lírában ugyanez többek között József Attila és Szabó Lőrinc verseiben nyer különös jelentőséget, ami elvezet az organikus élet összefüggéseinek a modern költészet számára korábban még nem hozzáférhető rétegeihez. Rajtuk kívül a 20. század költészettörténetének és a kortárs magyar lírának olyan darabjai kerülnek előtérbe jelen kötetben, amelyek a biopoétika szempontjából újabb belátásokhoz segíthetnek hozzá. A kötetet Balajthy Ágnes és Mezei Gábor szerkesztették.

A kötetet Halász Hajnalka és Szirák Péter szerzők közreműködésével Krupp József mutatja be.

A lírai hang túloldalai – József Attila-olvasatok

A tanulmánykötet József Attila-kutatás legfrissebb eredményeit mutatja be az érdeklődő olvasók számára. A Halász Hajnalka és Lőrincz Csongor által szerkesztett könyv összesen tizenhét tanulmányt tartalmaz, amelyek felölelik József Attila teljes életművét a korai pályaszakasztól a kései versekig. A kötet József Attila életművének egyes fontos csomópontjait elsősorban nyelvi-poétikai szempontból vizsgálja, a benne szereplő tanulmányok nem pusztán egyes verseket vagy hagyományos értelemben vett vonulatokat, alkotói korszakokat tekintenek át. Jószerével mindegyik itt olvasható írást vagy az életmű átfogóbb kérdései, vagy ezzel együtt, de akár ezen túl szisztematikus kultúra-, nyelv- és szubjektumelméleti problémák foglalkoztatják. A kötet tehát nem pusztán József Attila életművének bizonyos interpretációs kérdéseire összpontosít, de általános irodalomtudományi horizonton is alapkutatási, ugyanakkor lehetőség szerint problémamegoldási újítást kezdeményez, mely József Attila költői nyelvét nem “definiálja” vagy elhatárolja más irodalmi és nem-irodalmi beszédmódoktól, hanem megnyitja az ezekkel való párbeszéd vagy vita lehetőségeit.

A kötetet Bónus Tibor és Halász Hajnalka szerzők közreműködésével Molnár Gábor Tamás mutatja be.

A kötetek elérhetők lesznek a helyszínen, illetve a Prae Kiadó webshopjában.
Facebook