Atelier 30.

Atelier 30.
09/13

2021. szeptember 13. 16:00 - 21:00

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)

09/13

2021. szeptember 13. 16:00 - 21:00

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)


Kerekasztal beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót szervez az ELTE Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék.

Az Atelier 30. Műhelytanulmányok címmel megjelent kötet a tanszék doktoranduszainak és mesterszakos hallgatóinak tanulmányait adja közre. A születésnapi kötet célkitűzése kettős. Egyrészt bemutatja a tanszék különböző képzési programjaiban résztvevő hallgatók kutatási projektjeinek – több tanulmány esetében első – eredményeit. Így szerepelnek tanulmányok többek között a város-, társadalom- és kultúrtörténet, valamint a nemzetépítés és a kulturális örökségkutatás témaköréből is.

A tematikus sokféleség mellett azonban az Atelier műhelyszellemiségét az elmúlt három évtized folyamán jellemző közös pontok is megmutatkoznak: az írások problémaközpontúsága és interdiszciplináris megközelítése, valamint a szerkesztő és szerző hallgatók szoros közös munkája a szövegek gondozása során a tanszéken folyó kutatási projektekben és a képzésben is megjelenő értékeket idézi. 

A kötetet az Atelier egykori hallgatói, Takács Erzsébet (ELTE TáTK Társadalomelméleti Tanszék), Novák Veronika  ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék), Bódy Zsombor az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék) és Kovács Ákos András kerekasztal-beszélgetés keretében mutatja be.