Átadták az idei egyetemi kitüntetéseket

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának az Egyetem 382. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlését 2016. szeptember 9-én tartották az Aula Magnában. Az egyetemünkön kialakult hagyomány szerint a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen nyújtották át azokat a kitüntetéseket, amelyeket az Egyetem Szenátusa adományoz az egyetem oktatóinak, dolgozóinak és munkatársainak kiváló munkájuk elismeréseként.

Mezey Barna, Egyetemünk rektorának köszöntője, illetve Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszédét követően adták át az Egyetem kitüntetéseit.

Az Egyetem Professor Emeritus címet adományozhat annak az oktatónak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, és megfelel bizonyos szigorú szakmai követelményeknek. A professor emeritusok továbbra is részt vesznek az oktató és kutató munkában. Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként „Professor Emeritus” címet adományoz: Dr. Zoltán András professzor úrnak.

Az „Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme” kitüntetés adományozható az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg. A kitüntetés az Egyetem alapításának 325. évfordulójára készült Eötvös-plakett ezüst alapanyagú aranyozott másolata. Az Egyetem Szenátusa „ELTE Emlékérmet” adományoz: Dr. Bacsó Béla tanszékvezető egyetemi tanárnak.

Egyetemünk „Pro Universitate Emlékérem” kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú, vezető- oktatói, vezető-kutatói illetve vezetői tevékenységet. A kitüntetés az Egyetem alapításának 350. évfordulójára készült bronzplakett antikolt másolata. 

Az Egyetem Szenátusa „Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát” adományozza: Dr. Dobszay Tamás intézetigazgató-helyettes, egyetemi docensnek.

Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát” adományozza: Dr. Jászay László egyetemi tanárnak.

A „Szenátusi Érdemérem” kitüntetés adományozható azok számára, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez. Az oktatás, kutatás, illetve az azokhoz kapcsolódó támogató és kiegészítő tevékenységének körülményeit, minőséget jelentős mértékben javító beruházással, infrastrukturális fejlesztéssel, anyagi támogatással, vagy az Egyetem nemzetközi ismertségét és elismertségét szolgáló két-, illetve többoldalú kapcsolatok kialakításával és ápolásával és ezek szervezésében, irányításában való kimagasló egyéni teljesítményt jelentő érdemi közreműködéssel. Az ELTE Szenátusa „Szenátusi Érdemérmet” adományoz: az ELTE Rektori Koordinációs Központ Konfuciusz Intézetéből Dr. Hamar Imre intézetigazgatónak.

A Pro Ingenio Nívódíj, a tehetséggondozás területén végzett különösen kiemelkedő tevékenységért, a Pro Ingenio Elismerő Oklevél, pedig a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható. A Pro Ingenio Bizottság „Elismerő Oklevelet” adományoz: Dr. Czoch Gábor habilitált egyetemi docensnek.

Az ELTE szabályzata szerint „Trefort Ágoston Emléklap” adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az Egyetem vezetése „Trefort Ágoston Emléklapot” adományoz: Bótáné Csapó Zsófia záróvizsga referensnek, Kele Judit tanulmányi hivatali ügyintézőnek, Patkósné Tóth Zsuzsanna könyvtáros munkatársnak.

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették, és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. Az Egyetem Rektora Rektori Dicséretben részesíti a Bölcsészettudományi Karon: Dr. Szentvölgyi Rudolf adjunktust.


Szívből gratulálunk a Bölcsészettudományi Kar kitüntetettjeinek. A kitüntetettek teljes névsora ITT, a tanévnyitó ünnepély további programja pedig ITT olvasható.

2016.09.12.