Arany László élete és hagyományai

Arany László élete és hagyományai
12/09

2019. december 09. 10:00 - 18:00

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)

12/09

2019. december 09. 10:00 - 18:00

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)


A BTK XVIII-XIX.századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke egynapos konferenciával emlékezik meg Arany László születésének 175. évfordulójáról. Az Apák és fiúk - Arany László élete és hagyományai című rendezvény támogatója a Magyar Művészeti Akadémia. 

A tanácskozás szervesen kapcsolódik az Arany János születésének 200. évfordulójának alkalmából lezajlott emlékév konferenciájához, melynek tartalma már tanulmánykötetben is hozzáférhető. Az idei konferencia előadói között irodalomtörténészek, történészek és folkloristák is képviseltetik magukat, mely interdiszciplináris jelleg jól tükrözi Arany László sokoldalú munkásságát.

Az előadások a családi tradíció és az apai hatás szerepét is megvizsgálják, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy a 19. század első fele legendás és nagyhatású irodalmárainak a fiai miképpen tudták saját útjukat megtalálni, s mennyiben folytatták vagy éppen törték meg az apák tradícióját (itt Arany László mellett az összehasonlítás kedvéért érdemes számba venni Petőfi Zoltán, Toldy István és Bajza Jenő életpályáját és irodalmi teljesítményét is.). Arany László esetében külön hangsúlyt kap a magyarországi folklorisztika intézményesülésében betöltött szerepe. 

Arany Lászlónak a magyar irodalom és tudomány 19. századi intézménytörténeti folyamataiban – úgy is, mint apja folytatójának – szintén kihagyhatatlan szerepe volt. Külön téma, hogy Arany László miként vállalta apja hagyatékának a gondozását, s a köré kiépülő kultusz alapjainak a kialakítását (gondoljunk csak a nagyszalontai Arany-múzeum megalapítására). Ennek a folyamatnak a részletes elemzése sokban gazdagíthatja a 19. századi magyarországi irodalmi kultuszokról kialakított történeti képét, s még Arany János utóélete, hagyatékának sorsa miatt is fontos lehet.

Program

10.00 Gintli Tibor megnyitóbeszéde

Délelőtti ülés

Levezető elnök: Korompay H. János

10.20-10.40 Imre László: Arany László és a XXI. század.
10.40-11.00 Eisemann György: Kultúrák és szövegek összjátéka A délibábok hősében
11.00-11.20 Hites Sándor: „ökonóm-szemmel néz a világra”. A délibábok hőse és a nemzetgazdaságtan
Hozzászólások, vita
Kávészünet

12.00-12.20 Szilágyi Márton: Arany László mint Arany János életművének értelmezője
12.20-12.40 Gyimesi Emese: Családi örökség és ajándékozás a Szendrey – Horvát és az Arany családban
12.40-13.00 Vaderna Gábor: Arany László emléket állít. Arany János hagyatékának muzealizációja
Hozzászólások, vita
Ebédszünet

Délutáni ülés

Levezető elnök: Szilágyi Márton

14.20-14.40 Domokos Mariann: Arany László mesegyűjteményének szövegalakítási technikái
15.00-15.20 Vargha Katalin: Találósok Arany László népmesegyűjteményében
15.20-15.40 Gulyás Judit: Arany László levelezése
Hozzászólások, vita
Kávészünet

16.10-16.30 Völgyesi Orsolya: Arany László és a „magyar politikai költészet”
16.30-16.50 Cieger András: „Nekem egyénileg nem sok keresni valóm volna ott”. Arany László és a századfordulós magyar parlament
16.50-17.10 Balogh Piroska: Arany László és az Akadémia
Hozzászólások, vita

Zárszó: Szilágyi Márton