Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben

Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben
06/23

2023. június 23. 10:00 - 18:00

ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtára (Múzeum krt. 6-8.)

06/23

2023. június 23. 10:00 - 18:00

ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtára (Múzeum krt. 6-8.)


Projektzáró konferenciát rendez az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport.

A 2018-ban alakult kutatócsoport a lokális közösségekben élő katolikus és protestáns alsópapság helyi társadalmi funkciójának, mindennapi életvilágának, mentalitásának változó és sokszínű viszonyrendszerét vizsgálja a 18–20. századi Magyarországon és Erdélyben.

Elsősorban esettanulmányok keretében térképezik fel az egyházi hierarchia legalján álló papok kultúraközvetítő szerepét. Céljuk a vizsgált három évszázados periódusban sokféle módon megnyilvánuló nemzeti identitás, a kisebbségi létforma, a helyi vallás és a felekezeti együttélés problematikájának feltárása a levéltári források szűrőjén keresztül.

Teljes program