A tulajdonnevek fordítása

A tulajdonnevek fordítása
09/08

2020. szeptember 08.

ONLINE

09/08

2020. szeptember 08. -

ONLINE


A tulajdonnevek fordításának témaköre áll az Alkalmazott Névkutatás című, évente megrendezett konferencia középpontjában.

Az Alkalmazott Névkutatás az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság által 2012 óta (kezdetben Névtan és terminológia címen) szervezett konferenciasorozat, melyet a két egyetemen felváltva rendeznek meg. A szimpóziumot Bölcskei Andrea, a Károli Gáspár Református Egyetem docense nyitja meg.

Az online konferenciába az alábbi linken keresztül lehet bekapcsolódni (Microsoft Teamsben, a program külön telepítése nélkül): https://bit.ly/2FO7WTF

Támogatók: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program

Szervezők: Bölcskei Andrea (KRE), Farkas Tamás (ELTE) és Slíz Mariann (ELTE)

Program

13.00–13.10  Megnyitó

1. szekció // Irodalom, fordítás, műfordítás

13.10–13.40 Kiss Farkas Gábor (ELTE): A 16. századi magyar humanisták névválasztási szokásai

13.40–14.10 Józan Ildikó (ELTE): A névfordítások kérdése az irodalomban

14.10–14.40 Benyovszky Krisztián (UKF): A név mint paratextus a műfordítás gyakorlatában

14.40–15.00 Szünet

2. szekció // Fordítás, elmélet, módszer

15.00–15.30 Slíz Mariann (ELTE): Pragmatikai és kommunikációs tényezők a tulajdonnevek fordításában

15.30–16.00 Horváth Péter Iván (PPKE): Ha van Róbert Gida, miért nincs Égjáró Lukács? A beszélő nevek fordításának dilemmái

16.00–16.30 Bátori Gyopár (ELTE): Anonymus munkamódszerének jelentősége a geszta neveinek fordításában

16.30–16.50 Szünet

3. szekció Tulajdonnév, fordítás, alkalmazás

16.50–17.20 Bauko János (UKF): Fordítás és névszemiotikai tájkép

17.20–17.50 Benő Attila (BBTE): Román intézménynevek magyarítása Erdélyben

17.50–18.20 Szilágyi-Kósa Anikó (KRE): Földrajzi nevek fordítása idegenforgalmi szövegekben

18.20–18.30 Zárszó

PROGRAM LETÖLTÉSE