A trubadúrok

A trubadúrok
10/09

2017. október 09. 17:00

Kossuth Klub, Klubterem (1088 Budapest, Múzeum utca 7.)

10/09

2017. október 09. 17:00 -

Kossuth Klub, Klubterem (1088 Budapest, Múzeum utca 7.)


A L'Harmattan Kiadó minden érdeklődőt örömmel vár Michel Zink A trubadúrok című könyvének bemutatójára. A könyvet Horváth Krisztina, a BTK Romanisztikai Intézetének igazgatója mutatja be. 

Ez a könyv nem irodalomtörténet, hanem költői történet. Nemcsak a szakembernek szól, hanem mindazoknak. akik mélyebben érdeklődnek az irodalom és a régi korok költészete iránt. Sőt, fel kívánja ébreszteni az érdeklődést e távoli kor költői iránt. A rendszerezés helyett azokra az érzelmi és gondolati mozgatókra irányítja a figyelmet, amelyek megindították és alakították a modern európai nyelvek első nagy lírai kibontakozását. És mindezt a 21. századi ember szemszögéből nézve, a jelenkori filológia és lélektan eredményeire építve teszi.

Michel Zink 1945-ben született. Egyetemi tanulmányait az Ecole Normale Supérieure hallgatójaként végezte, majd a toulouse-i egyetemen és a Sorbonne-on oktatott. A francia posztgraduális képzés nagymúltú intézménye, a párizsi Collège de France 1994-ben számára állította fel újra a középkori franciaországi irodalmak tanszékét, ahol egészen 2016 februárjáig tartotta előadásait. Rendszeres meghívottja a Yale, a Harvard, a Columbia és más amerikai, valamint számos európai és japán egyetemnek. Nagyszámú szakcikke mellett önálló szerzője több mint húsz, a középkori irodalom különböző kérdéseit tárgyaló könyvnek. Szerteágazó tudományos és tudományszervezői tevékenysége mellett több ismeretterjesztő munka szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője. 2000 óta tagja a Francia Akadémiának, és öt évvel ezelőtt választották a történeti és irodalmi akadémia örökös titkárának. Számos francia és külföldi kitüntetésben részesült, a Becsületrend tisztje és az Akadémiai Pálmák rend parancsnoka.

A könyvet Rajnavölgyi Géza Szekeres György-érmes műfordító ültette át magyar nyelve. A könyvből felolvas Kelemen István színművész (Székesfehérvári Vörösmarty Színház). A bemutatón zenél és közreműködik Csörsz Rumen István, az MTA Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa.

Meghívó