A tömeg metaforái

A tömeg metaforái
09/07 - 09/08

2023. szeptember 07. - 2023. szeptember 08.

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, földszint 40. (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)

09/07 - 09/08

2023. szeptember 07. - 2023. szeptember 08.

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, földszint 40. (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)


Az ELTE Esztétika Tanszék megrendezi „A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások 1920/2020” című OTKA-projekt angol nyelvű, nemzetközi konferenciáját „Metaphors of Masses, Crowds, Swarms, and Multitudes in Central and Eastern Europe, 1920’s/2020’s” címmel.

A hullámzó és a szétoszló tömeg, a romboló és a szervezett tömeg, az intelligens raj és a vad csorda, a „smart mob” és a globális sokaság: számos kísérletet tettek már a tömeg jelenségének fogalmi megragadására, és számos példa mutatja, hogy a különböző attribútumok és metaforák sajátos jelentéseket és jelentőséget tulajdonítanak a tömeg eltérő aspektusainak.

A konferencia a közép- és kelet-európai régióra összpontosítva azt a hipotézist vizsgálja, hogy az első világháború utáni tömegfogalmak konjunktúrája kiélezte a szervezett és a kontrollálhatatlan embertömeg között feltárt eltéréseket, miközben a kortárs elméleti diskurzusok differenciáltabb terminológiája a tömeghez társított léptékeknek, a tömegek belső dinamikájának és szerkezeti törvényszerűségeinek hangsúlyosabb számbavételére törekszik.

Ez az elmozdulás többek között az állatmetaforák módosulásában is megmutatkozik, melynek során ezeket kezdetben főként a vad, erőszakos, ellenőrizhetetlen tömeg leírására használták, míg napjainkban inkább olyan tömegre alkalmazzák, amelynek mozgó központja van, és amely intelligens cselekvésre képes.

A konferencia nyitóelőadását The Silent Crowd. Sounds, Emotions, and the Body Politic címmel Karsten Lichau (Max Planck Institute for Human Development) tartja. Az előadók közt szerepel még Tímár Andrea habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet oktatója, de érkeznek felszólalók a Debreceni Egyetemről, Bécsből a Ludwig Boltzmann Intézettől és a Wiesenthal Központtól, a Szarajevói Egyetemről és a cseh-német partnerségben működő Collegium Carolinumból is. A rendezvényen emellett bemutatkozik a Matrus című, a tömeg témakörével foglalkozó kollektív színházi projekt.

A konferencia részletes programja itt olvasható angol nyelven.