A Titanic zenekara

A Titanic zenekara
04/21

2023. április 21. 18:00

Nyitott Műhely (1123 Budapest, Ráth György u. 4.)

04/21

2023. április 21. 18:00 -

Nyitott Műhely (1123 Budapest, Ráth György u. 4.)


A Kijárat Kiadó kettős könyvbemutatóján debütál Gelencsér Gábor új kötete a hetvenes évek magyar filmművészetéről.

A hatvanas évek magyar újhulláma mellett kevesebb figyelem fordul a hetvenes évek filmművészete felé, noha olyan alkotások készültek ekkor, mint a Szindbád, a Szerelem, az Amerikai anzix, az Ajándék ez a nap vagy A kis Valentinó. Ez az évtized szemléletmódbeli váltást is hozott: az 1968 utáni kiábrándulás következtében kérdésessé vált a filmeket korábban értelmező politikai keret, amivel párhuzamosan felértékelődött az egyes művek nyelvi–stilisztikai megformálása, ugyanakkor új lendületet vett és egyedülálló filmtípust hozott létre a társadalmi folyamatokat kritikusan elemző dokumentarizmus.

Gelencsér Gábor, az ELTE Filmtudomány Tanszékének habilitált egyetemi docense a magyar filmtörténet méltatlanul háttérbe szorított, „elsüllyedt” évtizedét elsősorban a művek formavilágán keresztül vizsgálja. A Titanic zenekara a 2002-ben megjelent, számos felsőoktatási intézményben tankönyvként használt első kiadás javított és bővített változata. A kiadványt Sághy Miklós irodalmár, a Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalmelmélet Tanszék vezetője mutatja be.

Az eseményen mutatják be Tanos Márton Regénypárhuzamok. Mészöly és a kortárs próza című kötetét is, amely négy Mészöly-regény térpoétikai elemzését tartalmazza.