A természet metaforái

A természet metaforái
02/25

2021. február 25. 18:00

ONLINE

02/25

2021. február 25. 18:00 -

ONLINE


Raymond W. Gibbs “Finding Metaphor in the Natural World” című előadásával folytatódik az Interkulturális Nyelvészet Doktori Program “Figurative Language Across Cultures” című sorozata.

Az előadás amellett érvel, hogy gondolati, nyelvi és más kifejezésmódbeli metaforák nemcsak az emberi test (vagy a kultúra) által meghatározva jöhetnek létre, hanem az embernek a természeti világban való létezéséből és cselekvéséből is, hiszen számos természeti jelenség szolgál forrástartományként a metaforikus gondolkodás és nyelvhasználat több területén.

Az embernek a természethez fűződő bensőséges kapcsolatát tekintve ez egyáltalán nem meglepő, ezt a tényt azonban napjaink metaforaelméletei mindezidáig nem vették megfelelő módon figyelembe. Az előadás célja kifejteni, hogy milyen stratégiákat alkalmazhatnak a kutatók annak feltárására, hogy az ember és a természeti világ interakciójából milyen különböző metaforikus megtapasztalások születhetnek.

Raymond W. Gibbs, Jr. a kognitív tudományok és a kognitív pszichológia nagy nemzetközi tekintélyű, világszerte ismert és elismert képviselője. Több mint 300 tanulmány és könyvfejezet és számos monográfia szerzője, valamint a 2008-ban megjelent "Cambridge handbook of metaphor and thought" szerkesztője és a “Metaphor and Symbol” folyóirat korábbi meghatározó jelentőségű főszerkesztője.

Az előadás MS Teams felületen zajlik, a linkhez regisztrálni szükséges a szabo.rita@btk.elte.hu e-mail címen.

Az előadás absztraktja
Az előadóról

Borítókép: Freie Universität Berlin