A szultáni tanács működése

A szultáni tanács működése
10/16

2018. október 16. 17:30 - 19:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, félem. 172.)

10/16

2018. október 16. 17:30 - 19:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, félem. 172.)


Kérvényezés és jogorvoslat a 17. századi Oszmán Birodalomban címmel tart előadást a panasz-jegyzőkönyvek tanulságairól Kovács Nándor Erik adjunktus, a BTK Török Filológiai Tanszék oktatója a Kőrösi Csoma Társaságban.

Az Oszmán Birodalom döntéshozatali csúcsszerve, a szultáni tanács (díván) egyúttal az állam legfőbb jogorvoslati fórumaként is funkcionált. Az előadás elsősorban egy, a 17. század derekán megjelenő forráskorpusz, az úgynevezett panasz-jegyzőkönyvek (sikájet defterleri) tanulságaiból kiindulva járja körbe ennek az intézménynek a működését, nyújt betekintést a kérvényezés és a panaszkezelés gyakorlatába, különös figyelmet fordítva a rendszerben a 17. század folyamán végbemenő drámai változásokra.