A szociolingvisztikai kutatás társadalmi hatásai

A szociolingvisztikai kutatás társadalmi hatásai
09/06 - 09/08

2023. szeptember 06. - 2023. szeptember 08.

ELTE BTK

09/06 - 09/08

2023. szeptember 06. - 2023. szeptember 08.

ELTE BTK


22. alkalommal rendezi meg az Élőnyelvi Konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, melynek középpontjában idén a szociolingvisztikai kutatás társadalmi hatásai állnak.

A magyar szociolingvisztikai kutatások évtizedei során eddig létrehozott tudás és a róla való reflexió intenzitása és mélysége szükségessé teszi, hogy kitekintsünk arra, milyen hatásai vannak a tevékenységünknek a szakmai körön túl. A szociolingvisztika művelői már a kezdeteitől fogva törekedtek arra, hogy a marginalizált csoportokhoz kapcsolódó nyelvi különbségtétel folyamatainak nyilvános kritikájával társadalmi hatást érjenek el. A „közérdekű”, „hasznos” vagy „társadalmilag elkötelezett nyelvészetnek” ugyan sokféle gyakorlata alakult ki a magyar nyelvészek körében, de mindeddig nem történt átfogó kísérlet e gyakorlatok értelmezésére és értékelésére. 

A konferencia nemcsak a magyar szociolingvisztika társadalmi hatásait előtérbe helyező megközelítésekről kíván átfogó képet adni, hanem azokról az elsősorban a tudományos közösségben hatást kiváltani kívánó törekvésekről is, amelyeknek az akadémiai szférán kívül fellépő társadalmi vonatkozásairól mindeddig kevés szó esett. Ugyanakkor a szervezők kiemelt jelentőségűnek tekintik a bölcsészet- és társadalomtudományok olyan területeit, kérdésfelvetéseit és perspektíváit, amelyeknek a központi eleme a társadalmi változáshoz való hozzájárulás.

A szervezők teret adnak az olyan kezdeményezéseknek is, amelyek a konferenciák hagyományos struktúrájának átalakítására kísérletet téve hangsúlyt helyeznek a nem nyelvész résztvevők tapasztalatainak a nyelvész résztvevőkkel való megosztására és megvitatására. A konferenciára minden olyan előadást és műhelytalálkozót, valamint bármely kísérleti eseményt (pl. kiállítás, részvételi színházi előadás, világkávézó) is várnak, amely valamilyen módon kapcsolódik a konferencia központi témájaként meghatározott társadalmi hatás kérdéséhez.

További információk a konferencia weboldalán olvashatóak.