A szentírásértelmezés hangsúlyváltozásai Órigenész életművében

A szentírásértelmezés hangsúlyváltozásai Órigenész életművében
04/25

2022. április 25. 16:00

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

04/25

2022. április 25. 16:00 -

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Az Írás arcai című sorozat következő előadásában Somos Róbert a szentírásértelmezés hangsúlyváltozásait vizsgálja Órigenész életműve alapján.

Órigenész (185-253) mind a bibliai szövegkritika, mind az exegézis terén úttörő tevékenységet folytatott, és közvetlen utókora számára is elérhetetlen minőségi színvonalat képviselt. A héber eredetinek tartott szöveg hű görög változatát kívánta megalkotni a Hexapla monumentális vállalkozásával a hebraica veritas abszolutizálása nélkül. Bibliai kéziratokat kereső expedíciókban vett részt. A szövegek értelmezésének elméleti kérdéseit rendszeres módon tárgyalta a Peri Arkhón negyedik könyvében, ahol a szöveg betű szerinti jelentésének rögzítése mellett az átvitt lelki és szellemi jelentések jelentőségét hangsúlyozta. Caesareába való költözése után egyre inkább a filológiai és gyakorlati exegetikai kérdések álltak életműve centrumában.

Somos Róbert egyetemi tanár, a PTE BTK Filozófia Tanszékén, ugyanitt a Patrisztika Központ vezetője. Az MTA doktora. Fő kutatási területe a görög patrisztika, ezen belül elsősorban Órigenész és az órigenészi hagyomány. Az antik császárkori filozófia és a huszadik századi magyar filozófia köréből is vannak monográfiái, fordításai és szövegkiadásai.

A sorozat weboldala
Facebook

Az Írás arcai az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program visszatérő sorozata, amelyen a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetének egyes fejezeteiről beszélnek az adott téma neves szakértői. A tavaszi félév további előadásai és a sorozat korábbi évadjai.