A Szent és a Doktor: Gandhi és Ambedkar

A Szent és a Doktor: Gandhi és Ambedkar
09/23

2021. szeptember 23. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

09/23

2021. szeptember 23. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Aklan Anna Katalin tart előadást az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozatában.

Mahatma Gandhi nevét mindenki ismeri: e „félmeztelen fakír” évtizedeken keresztül tartó kitartó és áldozatos munkája sokban járult hozzá India függetlenségének eléréséhez. Az ország helyzetét azonban nem csupán gyarmati sora, hanem mély társadalmi megosztottsága is nehezítette. Az egyik legembertelenebb probléma az érinthetetlenek, régi nevükön a páriák helyzete volt.

Habár Gandhi holisztikus világlátása és tevékenysége révén ezt a réteget is megpróbálta segíteni, az érinthetetlen, magát ma dalitnak nevező réteg Dr. Bhimrao Ramji Ambedkart tartja példaképének. Ambedkar Gandhi kortársa volt. Maga is érinthetetlen sorból származott, de szorgalma, intellektusa és szerencséje révén az első független indiai kormány igazságügyi minisztere lett, és az indiai alkotmány megírása is az ő nevéhez fűződik.

Milyen volt e két karizmatikus vezető viszonya? Hogyan kezelték a kettejük között felmerülő konfliktust? Miért világhírű Gandhi, s miért ismerik kevesebben Ambedkart? Milyen hatása lett mégisMagyarországon a dalit vezetőnek?

Aklan Anna Katalin indológus és klasszika-filológus végzettséggel rendelkezik, doktori fokozatát a Közép-európai Egyetemen szerezte. Az Indológia Tanszék megbízott előadója. Kutatási területe az ind és ógörög filozófiai összehasonlítás mellett a modern India történelme.