A Római Birodalom gazdasága

A Római Birodalom gazdasága
11/30

2017. november 30.

ELTE BTK Főépület, Hahn István terem

11/30

2017. november 30. -

ELTE BTK Főépület, Hahn István terem


Az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék szervezésében mutatják be Grüll Tibor legújabb kötetét, melyben a Római Birodalom gazdaságát vizsgálja.

Az ókori Róma gazdaságáról utoljára több mint fél évszázada jelent meg átfogó munka magyar nyelven. Időközben hatalmas fejlődésen ment keresztül az ókortudomány ezen szakága, elsősorban a régészeti kutatások mennyiségi és minőségi fejlődésének köszönhetően. A Földközi-tengerből előkerült több mint 1500 hajóroncs például bebizonyította, hogy az Imperium Romanum területén mindenhol, mindig, mindennel kereskedtek. A grönlandi jégmagok vizsgálata megmutatta, hogy a levegő nehézfém-szennyezettsége a római gazdaság csúcskorszakában, vagyis a Kr. u. 1–2. században akkora mértékű volt, mint az első ipari forradalom idején. Mindezek az adatok – más forrásokból (irodalmi szövegek, papiruszok, feliratok stb.) nyert információkkal kiegészítve – arra mutatnak, hogy az antik római gazdaság a gőzgép és az elektromosság feltalálása előtti premodern világ legfejlettebb gazdasága volt.

A kötet a legújabb szakirodalom alapján kísérli meg feldolgozni a római ökonómia három nagy szektora – mezőgazdasági és kézműipari termelés, feldolgozóipar, kereskedelem – mellett az ökológiai adottságok, a természeti erőforrások, a társadalom és a gazdaság, valamint a pénzügyek témakörét.

Grüll Tibor az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén működő Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport egyik alapítója és vezetője. Kutatási területei egyebek mellett a Római Birodalom történeti földrajza és gazdaságtörténete.

A kerekasztal-beszélgetésen a kötet szerzőjén kívül részt vesz Németh György és Hegyi W. György. A programra minden érdeklődőt örömmel várnak, a kötet a helyszínen jelentős kedvezménnyel megvásárolható.

Forrás: ELTE BTK