A nyelvtechnológia aktuális kérdései

A nyelvtechnológia aktuális kérdései
11/09

2022. november 09. 16:00

ELTE BTK Főép. (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., II/207. )

11/09

2022. november 09. 16:00 -

ELTE BTK Főép. (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., II/207. )


Vida Bence, a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium kutatója tart előadást a Magyar Tudomány Ünnepén.

Az előadás a magyar nyelvi elemző eszközök használatával és működésük alapjaival foglalkozik. A résztvevők példákon keresztül kaphatnak inspirációt a számítógépes nyelvi elemzés felhasználási lehetőségeiről, illetve az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium együttműködésében zajló kutatási projektekről.

A gold standard korpuszépítés, a magyar vers, dráma, regény korpuszainak folyamatos gyarapítása, az OCR technológiával történő dokumentumdigitalizáció, a nyelvi korpuszokon folytatott mesterségesintelligencia-fejlesztés deep learning technológiával egyaránt témája lesz az előadásnak, amelyre kutatókat, egyetemi hallgatókat és diákokat is várnak.

Vida Bence 2021-ben szerezte meg az abszolutóriumát az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolában. Kutatási témája a kora újkori kommunikációs hálózatok rekonstrukciója, modellezése és leírása, különös tekintettel a levelezési rendszerekre és diplomáciai kapcsolati hálókra. Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékén és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban TEI XML kódolással, irodalmi szövegkorpusz építéssel és oktatással foglalkozik, a projektek menedzselésében is részt vesz.