A Nagy Mongol Birodalom hadserege

A Nagy Mongol Birodalom hadserege
04/04

2022. április 04. 17:30 - 19:00

online

04/04

2022. április 04. 17:30 - 19:00

online


Csiky Gergely előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” című ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Csiky Gergely a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, fő kutatási területei az avar kori közelharci fegyverek, az avar kori leletanyag mediterrán kapcsolatai, Belső-Ázsia régészete, valamint a Fekete-tenger régészete és a kereskedelmi kapcsolatok.

Az előadás Zoomon követhető. (Meeting ID: 948 3240 5899 Passcode: 624633)