A Magyar Királyság külkapcsolatai IV. Béla uralkodásának első éveiben és a tatárjárás idején

A Magyar Királyság külkapcsolatai IV. Béla uralkodásának első éveiben és a tatárjárás idején
11/07

2022. november 07. 17:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

11/07

2022. november 07. 17:30 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)


Körmendi Tamás előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” című ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Körmendi Tamás az ELTE Történeti Intézetének oktatási intézetigazgató-helyettese, az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék vezetője, kutatási területe az Árpád-kori magyar történelem, a középkori történetírás és a középkorkutatás segédtudományai.

Az előadás Zoomon is követhető. (Meeting ID: 926 2013 2065 Passcode: 688805)