A Magyar Bizantinológiai Társaság decemberi felolvasó ülése

A Magyar Bizantinológiai Társaság decemberi felolvasó ülése
12/14

2015. december 14.

Eötvös Collegium Borzsák Könyvtár

12/14

2015. december 14. -

Eötvös Collegium Borzsák Könyvtár


A Magyar Bizantinológiai Társaság tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2015. évi decemberi felolvasó ülésére december 14-én (hétfőn) 17.00 órára az Eötvös Collegium Borzsák Könyvtárába.


Farkas Zoltán: Bizantinológia az Eötvös Collegiumban

A magyarországi bizantinológia XX. századi története sok szállal kötődik az Eötvös Collegiumhoz. Az intézmény neveltjeinek (Darkó Jenő, Czebe Gyula, Moravcsik Gyula) nemzetközi szinten is kiemelkedő pályafutása nagyban köszönhető a Collegium sajátos képzési rendjének, szellemiségének. Az alumnusok tudományról alkotott felfogása, módszertani megközelítése, tárgyi tudása nemzedékről nemzedékre öröklődve mind a mai napig meghatározó hatást gyakorol a hazai bizantinológusokra.

 

Mészáros Tamás: Archaikus névhasználat Laonikos Chalkokondylés történeti művében

Laonikos történeti műve cselekményének fő szálát előszeretettel színezi néprajzi-földrajzi kitérőkkel, melyek között nagy számban szerepelnek a magyar nép történelmével kapcsolatos események, adatok.  A szerző a magyarok megjelölésére a paion népnevet használja, mely  az archaizáló irodalmi körök névhasználati gyakorlatát tükrözi. Az előadás a magyar-paion azonosítás hátteréhez próbál újabb adalékokkal szolgálni.


Időpont: 2015. december 14. 17:00

Helyszín: Eötvös Collegium Borzsák Könyvtár

Meghívó