A litvanisztika 30 éve az ELTE-n

2021.10.26.
A litvanisztika 30 éve az ELTE-n
2021. október 20-án az ELTE-n folyó litván nyelvoktatás kezdetének harminc éves évfordulója alkalmából a Szláv és Balti Filológiai Intézet litván nyeli lektorátusa jubileumi konferenciára invitálta a litván nyelv barátait.

A litvanisztika harminc éve az ELTE-n: hagyományok és perspektívák című konferencián a Vilniusi Egyetem oktatóinak tudományos, illetve a szélesebb közönségnek szánt előadásait hallgathatták meg. A konferenciához kapcsolódó  egyhetes rendezvénysorozat keretében megemlékeztek a litván nyelv tanításának történetéről Budapesten, áttekintették a nyelvtudomány, az irodalom és a történelem aktuális kérdéseit.

A  konferencián köszöntőt mondott dr. Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja és Vytautas Pinkus, a Litván Köztársaság magyarországi nagykövete. Dr. habil. Gyöngyösi Mária, a Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatóhelyettese örömét fejezte ki a litván lektorátus eredményes munkája és sikerei miatt.

A Litván Köztársaságért tett kiemelkedő érdemeiért és Litvánia hírnevének öregbítéséért Vytautas Pinkus nagkövet a Litván Érdemrend Lovagkeresztjét adta át dr. Zoltán András professzornak, dr. Laczházi Arankának, a budapesti baltisztikai tanulmányok jelenlegi vezetőjének pedig a Litván Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériumának köszönő oklevelét és ajándékát a baltisztika terén végzett sokéves oktatási és tudományos tevékenységéért, Litvánia és a litván nyelv szeretetének táplálásáért a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem baltisztikai központjában.   

Köszönetet mondva a magas elismerésért,  Zoltán András professzor felidézte az 1991-es, az egyetemi litván nyelvoktatás megszervezéséről szóló döntést. A professzor szavai szerint, miután három évvel később az ELTE Szenátusának határozatával az Orosz Nyelvi Tanszék Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékké alakult, majd 1999-ben létrejött a Szláv és Balti Filológiai Intézet, még jobban megnőtt az érdeklődés a litván nyelvi stúdiumok iránt. Újabb lektorok érkeztek, a magyar hallgatók tanulmányutakra Litvániába utazhattak.

Különösen jelentős volt a 2012-es év, amikor az ELTE-n önálló litván minor szak indult. amelynek a célja a magas szintű litván nyelvi képzés mellett a litván kultúra megismerésének, megértésének elősegítése. A professzor visszaemlékezését folytató Laczházi Aranka szerint ennek a programnak a hallgatói a továbbiakban tudományos pályát választanak, az államigazgatás különböző területein alkalmazzák ismereteiket vagy a magyar irodalmi életet teszik gazdagabbá litván szépirodalmi művek fordításával. Számos jelentős eredményt hozott a litvániai partnerintézményekkel folytatott együttműködés: megjelent a litván–magyar szótár, elkészült a magyar anyanyelvűeknek szánt litván nyelvtan és nyelvkönyv. Az ELTE-vel folytatott együttműködés kezdeteiről megemlékezett Joana Pribušauskaitė is, az első litván anyanyelvi lektor, aki 1991-ben Budapestre érkezett tanítani.

A konferencia ünnepélyes megnyitója és a megható visszaemlékezések után a litvanisztikai különböző területein végzett tudományos kutatásokról számoltak be a Litvániából érkezett előadók, valamint az ELTE végzett hallgatói. D. Giedrius Tamaševičius (Vilniusi Egyetem) az utóbbi száz év metalingvisztikai diskurzusát tekintette át Litvániában, egyetemünk egykori hallgatója, Sima Márk Litvániának mint térbeli fogalomnak a fejlődésével foglalkozott a 19. században.

Az irodalmi szekcióban Tölgyesi Beatrix Jókai Mór És mégis mozog a Föld című regényének litván fordítását elemezte, dr. Audinga Peluritytė (Vilniusi Egyetem) tudományos perspektívából mutatta be a független litván irodalom első periódusát. A konferencia utolsó részének témája Vilnius volt. Wojciechowski Patrícia (ELTE) előadásában azt illusztálta, hogyan hatottak a  hatalmi változások és a multietnikumú, multikonfesszionális lakosság Vilnius városképére, Raimonda Ragauskienė professzor (Litván Történettudományi Intézet)  a Vilnius topográfiájában mély nyomokat hagyott magyar hadvezérről és politikusról, Bekes Gáspárról beszélt.

Megemlékezés a litván nyelvi képzés kezdetének évfordulójáról

Megemlékezés a litván nyelvi képzés kezdetének évfordulójáról

0

/

0

0

/

0