A karácsonyi történet új fénytörésben

A karácsonyi történet új fénytörésben
11/20

2023. november 20. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)

11/20

2023. november 20. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)


Zsupán Edina tart előadást az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program "Az Írás arcai" című sorozatában "A karácsonyi történet új fénytörésben: a Kálmáncsehi-breviárium díszítésének platonikus utalásai" címmel.

Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépost középkori breviáriuma talán a legszebb magyar papi imakönyv, sőt a ránk maradt kódexek között is egyedülálló. Keletkezése egy sajátos művelődéstörténeti korszakra, a 15. század második felére esik, amikor a középkori magyar elitkultúra az itáliai humanizmus megjelenése révén egészen új színezetet kapott. Sok más mellett a kortárs firenzei platonizmus elemei – mint amilyen a szerelem szimbolikus értelmezése – szintén megérkeztek Magyarországra ekkor. Filozófiai eszmék vizuális megjelenése meglehetősen ritka és nehezen megfogható jelenség, s még különlegesebb, ha egy papi imakönyv díszítésében érhető tetten. Az előadás annak bizonyítására vállalkozik, hogy Kálmáncsehi Domonkos breviáriuma, ha figyelmesen szemléljük, a karácsonyeste díszítése kapcsán éppen ilyen eszméket jelenít meg.

Zsupán Edina a HUN-REN-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport tagja. Szakterülete a humanista filológia és a magyarországi humanista kéziratosság, azon belül is elsősorban a Corvina könyvtár, valamint Vitéz János és Janus Pannonius kéziratos szellemi öröksége. Kutatásmódjára az interdiszciplináris megközelítés, valamint a kodikológiai és az irodalomtörténeti szempontok ötvözése jellemző.

A sorozat weboldala
Facebook csoport