A kar vezetése

A Kar felelős vezetője a dékán. A dékánt a kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei közül a Kar tanácsa négy évre választja. A dé­kán feladata különösen a Kar képviselete, a kari szervezeti egységek, a kari ok­tatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása, felügyelete. Kari ügyekben a kiadmányozási, és a Kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jogkört a dékán gyakorolja. Emellett feladata a kari humánpolitikai munka irányítása, a dékánhelyettesek, tanszékvezetők és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása, a kari hivatalok irányítása, a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Karon négy – általános, oktatási és tanulmányi, tudományos és kutatásszervezési illetve nemzetközi – dékánhelyettes segíti a dékán munkáját.

Dékán

Dr. Bartus Dávid
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em.
Telefon: (+36) 1 485 5251
E-mail: dekan@btk.elte.hu

Dékánhelyettesek

Általános ügyek Oktatási és tanulmányi ügyek


Dr. Horn Ildikó
egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 135.
Telefon: +36 1 411 6500 /5808
E-mail: altdh@btk.elte.hu

 


Dr. Horváth Krisztina
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 132.
Telefon: +36 1 485 5200 /5912
E-mail: oktdh@btk.elte.hu

 

Tudományos és kutatásszervezési ügyek Nemzetközi ügyek


Dr. Bóna Judit
egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 135.
Telefon: +36 1 411 6500 /5189
E-mail: tuddh@btk.elte.hu


Dr. Réthelyi Orsolya
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 134.
Telefon: +36 411 6500 /5913
E-mail: nemzdh@btk.elte.hu

Rektori megbízott

Prof. Dr. Bárdosi Vilmos
egyetemi tanár, az ELTE frankofón kapcsolataiért felelős rektori megbízott
professeur des universités, chargé de mission du recteur pour les affaires francophones

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, Fszt. 7.
Telefon: (+36) 1 411 6571
E-mail: bardosi.vilmos@btk.elte.hu

Dr. Lebovics Viktória
orosz kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, Fszt. 3.
Telefon: (+36) 1 411 6500 /5239
E-mail: lebovics.viktoria@btk.elte.hu

Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet
egyetemi tanár, az ELTE germán kapcsolataiért felelős rektori megbízott
Beauftragte des Rektors Deutschsprachige akademische Beziehungen

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., 205.
Telefon: (+36) 1 411 6500 /4401
E-mail: knipf.erzsebet@btk.elte.hu

Dr. Pál Ferenc
egyetemi tanár, brazil kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, Fszt. 155.
Telefon: (+36) 1 485 5200 /2865
E-mail: pal.ferenc@btk.elte.hu

Dr. Péri Benedek
egyetemi docens, török és közép-ázsiai kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, 118.
Telefon: (+36) 1 485 5200 /5197
E-mail: peri.benedek@btk.elte.hu

Dr. Ye Qiuyue
egyetemi adjunktus, kínai kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 12.
Telefon: (+36) 1 485 5200 /5712
E-mail: ye.qiuyue@btk.elte.hu

 

Dékáni megbízott

Dr. György Eszter
egyetemi adjunktus, a kari örökség és emlékezet gondozásáért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 247.
Telefon: (+36) 1 485 5200 /5014
E-mail: gyorgy.eszter@btk.elte.hu

 

Dr. Körmendi Tamás
habilitált egyetemi docens, a kari örökség és emlékezet gondozásáért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 153.
Telefon: (+36) 1 485 5200 /5127
E-mail: kormendi.tamas@btk.elte.hu

 

Dr. Kugler Nóra
egyetemi docens, a hallgatók megtartását elősegítő program (HELP) végrehajtásáért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A 227.
Telefon: (+36) 1 485 5200 /5152
E-mail: kugler.nora@btk.elte.hu

 

Uwe-Jens Pohl
egyetemi docens, a hallgatók megtartását elősegítő program (HELP) végrehajtásáért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 402
Telefon: (+36) 1 485 5200 /4395
E-mail: uwe.pohl@btk.elte.hu

 

Dr. Major Éva
egyetemi docens, digitális szakmódszertani ügyekért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., 403
Telefon: (+36) 1 485 5200 /4396
E-mail: major.eva@btk.elte.hu