A kán szolgálatában: ujgurok a Mongol Birodalom nyugati területein

A kán szolgálatában: ujgurok a Mongol Birodalom nyugati területein
10/04

2021. október 04. 17:30 - 19:00

ONLINE

10/04

2021. október 04. 17:30 - 19:00

ONLINE


Vér Márton előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Vér Márton a göttingeni Georg-August Egyetem Turkológiai és Közép-ázsiai Tanulmányok Tanszékének tudományos munkatársa. Kutatásai főként a közép-ázsiai nomád népek kulturális és politikai kapcsolataira és az ujgurok történetére fókuszálnak a középkorban és a kora újkorban, jelen előadásban az ujgurok Mongol Birodalomban betöltött szerepét vizsgálja.

Az előadás Zoomon követhető. (Meeting ID: 912 1084 1910 Passcode: 826687)