A hód, a vipera és az ördögborda

A hód, a vipera és az ördögborda
05/21

2024. május 21. 16:00

Néprajzi Intézet Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. fszt. 22.)

05/21

2024. május 21. 16:00 -

Néprajzi Intézet Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. fszt. 22.)


Idei utolsó előadásához érkezett „Kurrens néprajz. Nyitott előadások az ELTE BTK Néprajzi Intézetében” című sorozat.

Az ELTE Néprajzi Intézet ismeretterjesztő sorozatának vendége Babai Dániel etnoökológus, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Lendület Etnoökológia Kutatócsoport vezetője lesz, aki  A hód, a vipera és az ördögborda - attitűd, tapasztalat és a véletlenek összjátéka a helyi ökológiai tudás alakulásában címmel tart előadást.

A természeti erőforrásokat hasznosító helyi közösségek ökológiai tudása megélhetésük alapvető eszköze. Ez a tudás támogatja a közösségek tagjainak tájhasználati döntéseit, és segíti a közösség számára fontos növény- és állatfajok, élőhelyek, ökoszisztémák, így például a fajgazdag hegyi kaszálók megfelelő, hosszabb távon is működőképes használatát, kezelését. Az ehhez szükséges tudás a fajokkal, élőhelyekkel kapcsolatos biológiai és ökológiai ismeretek, megfigyelések összessége, amely változatos módokon, egyéni tanulási stratégiákon, közösségi szinten meghatározott informális csatornákon keresztül ölt testet, és amelyet a folyton változó környezet állandó kihívások elé állít.

E tudás és tudásszerzési folyamat megismerése, a mintázatok feltárása akár evolúciós, akár ökológiai antropológiai és etnobiológiai szempontból is érdekes világot tár fel, amely bepillantást enged a helyi közösségek természeti környezettel összefonódó világának kevéssé ismert momentumaiba. Az előadás a közelmúlt Kárpát-medencei terepi kutatásainak tapasztalatait összegezve mutatja be az ökológiaitudás-szerzés egyéni és közösségi mechanizmusait, azok mintázatait.

Facebook esemény