A cél és az eszközök: Krisna szerepe a Bháraták nagy háborújában

A cél és az eszközök: Krisna szerepe a Bháraták nagy háborújában
12/01

2022. december 01. 16:30 - 18:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 1.)

12/01

2022. december 01. 16:30 - 18:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 1.)


Dezső Csaba tart előadást az Orientalisztikai Intézet "Háborúk és konfliktusok a keleti kultúrákban" sorozatában.

A Mahábhárata egy testvérháború története, amelyben rokon harcol a rokona, tanítvány a mestere ellen. A csata végére a Kauravák serege megsemmisül, de a bosszú a Pándavák harcosait is utoléri: alig egy-két szereplő marad életben hírmondónak. Ennek a hősi eposznak egyik lehetséges tanulsága a háború és az öldöklés értelmetlensége. Krisna, aki Ardzsuna kocsihajtójaként vesz részt a harcban, tanácsaival segíti a Pándavákat, ám ezek a tanácsok megszegik a lovagiasság szabályait, cselvetésre, hazugságra, tisztességtelen harcra buzdítanak. Mi indokolhatja Krisna cselvetéseit? Igazolhatja-e a magasabb rendű, isteni terv az aljas eszközöket? Ilyen és hasonló kérdések már sok-sok évszázada foglalkoztatják azokat, akik akár a szanszkrit eposzt, akár valamelyik feldolgozását olvasták, hallgatták vagy látták színpadon vagy filmen. 

Dezső Csaba az ELTE Indológia Tanszék habilitált egyetemi docense, szanszkrit nyelvet és irodalmat, valamint a premodern Dél-Ázsia kultúrtörténetével kapcsolatos tárgyakat tanít. Kutatási területe a szanszkrit filológia és a klasszikus indiai szépirodalom.