A Bukaresti Egyetem díszdoktorrá avatta Giampaolo Salvi professzort

2015. április 24-én a Bukaresti Egyetem díszdoktorrá avatta Giampaolo Salvi professzort, ezzel fejezve ki elismerését a professzor összehasonlító újlatin nyelvészeti kutatásai iránt, melyekben a román nyelv állandó referenciapontként van jelen. Méltatták továbbá a Lorenzo Renzivel közösen kiadott Nagy olasz nyelvtant, amely a később kiadott spanyol, katalán, román, portugál, és a most kiadásra kerülő francia referencia-nyelvtanok modelljéül szolgált. Indoklásában a bizottság azt hangsúlyozta, hogy Salvi professzor hozzájárult a romániai és magyarországi romanisták gyümölcsöző együttműködésének megalapozásához, az európai romanisztika fejlődéséhez, és a nemzetközi tudományos közösség párbeszédének az intézményesítéséhez.

Forrás

2015.04.28.