A BTK oktatója lett az EURHO új alelnöke

2019.10.03.
A BTK oktatója lett az EURHO új alelnöke
A European Rural History Organisation 2019. szeptember 10 és 13. között Párizsban megrendezett konferenciáján a szervezet alelnökévé választották Varga Zsuzsannát, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének vezetőjét, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság elnökét. 

A European Rural History Organisation (EURHO) egyik fő feladata, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai párbeszédre mindazon diszciplínák képviselői számára, akik az európai vidéki térségek múltjának és jelenének valamely fontos kérdésével foglalkoznak. A gyorsan növekvő emberiség élelmezési szükséglete, valamint az ökológia problémák közepette felértékelődik az a tudás, amely a vidéki közösségekben felhalmozódott a természeti katasztrófákra, politikai és gazdasági beavatkozásokra adott válaszként a történelem során. E sokrétű tapasztalati anyag feldolgozása csak multidiszciplináris megközelítésben lehetséges.

Varga Zsuzsanna - regionális képviselőként - aktív szereplője a szervezet vezetőségének már az alapítástól kezdve. Ebben a feladatkörében részt vett minden azóta lezajlott Rural History konferencia (2013 Bern, 2015 Girona, 2017 Leuven, 2019 Párizs) tudományos előkészítésében, s egyúttal feladatai közé tartozott a közép- és kelet-európai térség agrártörténeti kutatásokat folytató intézményeivel, műhelyeivel való kapcsolatfelvétel. Tevékenységének köszönhetően mostanra a térség szinte minden országa képviselteti magát a szervezetben egyéni kutatókkal vagy intézményi tagsággal.

Varga Zsuzsanna 2000 szeptembere óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén, 2016 óta tanszékvezető egyetemi tanárként. AZ MTA doktora címet 2015-ben szerezte meg. A bölcsészkaron betöltött tisztségei közül kiemelendő, hogy jelenleg a Tudományos Bizottság elnöke.

Oktatói tevékenysége fókuszában a 20. századi magyar történelem áll. Törzstagként részt vesz a Történelemtudományi Doktori Iskola munkájában. 2013. szeptember 1. óta a Modernkori Magyar Történeti Doktori Program vezetője. Fő kutatási területe az 1945 utáni magyar és a közép-kelet-európai agrárfejlődés.