A bizánci apokaliptika exegetikai beágyazottsága

A bizánci apokaliptika exegetikai beágyazottsága
04/11

2022. április 11. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

04/11

2022. április 11. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Az Írás arcai című sorozat következő előadásában Kraft András a bizánci apokaliptika exegetikai beágyazottságát vizsgálja.

A tipológia egyszerre hermeneutikai megközelítés és történelemelmélet. Eszerint múltbeli üdvtörténeti események és személyek megfeleltethetők olyan jelen és jövőbeli eseményeknek és alakoknak, amelyek beteljesítik előfutáraik jelentőségét. A kora keresztény történetírás alapvetően tipologikus, és a bizánci apokaliptikus hagyomány hűen folytatta ezt a keresztény örökséget. A középkori görög nyelvű apokalipszisekben rengeteg tipológiai érvvel találkozunk, amelyek nem csak bibliai alakokat használnak fel, mint Mózes és Krisztus, hanem a Biblián kívülieket is, mint Nagy Sándor és Nagy Konstantin. A tipologizálás sarkalatos hermeneutikai stratégia volt a bizánci apokaliptikában. Az előadás ennek jelentőségét mutatja be néhány példán keresztül, különös tekintettel a Jákob áldásában (1Móz 49) említett oroszlánkölyök-metafora értelmezésére.

Kraft András a Bécsi Egyetem Bizánci és Újgörög Tanszékének munkatársa. Tanulmányait az ELTE-n és a CEU-n végezte, majd a Princetoni Egyetemen volt posztdoktori ösztöndíjas. Kutatásaiban a bizánci filozófiai és prófétai irodalommal, ezen belül is különösen a középkori görög nyelvű apokaliptikus szövegek kéziratos hagyományozásával foglalkozik.

A sorozat weboldala
Facebook

Az Írás arcai az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program visszatérő sorozata, amelyen a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetének egyes fejezeteiről beszélnek az adott téma neves szakértői. A tavaszi félév további előadásai és a sorozat korábbi évadjai.