A 13. századi települési struktúrák és a tatárjárás

A 13. századi települési struktúrák és a tatárjárás
05/08

2023. május 08. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

05/08

2023. május 08. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)


Rácz Tibor előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” című ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Rácz Tibor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, főbb kutatási területei a középkori anyagi kultúra, az Árpád-kor régészete és a közösségi régészet.

Facebook