27 kari oktató részesül támogatásban

Az ELTE BTK pályázatot hirdetett külföldi konferencián előadóként való részvétel támogatására a Kar főállású oktatói számára. A támogatás pénzügyi forrása az önköltséges kínai hallgatók tandíjainak egy része. A program célja a Kar nemzetköziesítésének elősegítése, illetve a kínai oktatási és tudományos kapcsolatok erősítése. 

Egy oktató egy tanulmányi évben legfeljebb egy alkalommal részesülhet konferencia-támogatásban. A pályázatokat a dékán, a Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottság és a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese közösen bírálták el.

A 2016/2017-es tanév tavaszi félévében 27 oktató részesült támogatásban:

 • Katona László
 • Tankó Gyula
 • Öveges Enikő
 • Kövecses Zoltán
 • Timár Andrea
 • Szesztay Margit
 • Uwe Pohl
 • Vaskó Ildikó
 • Antalné Szabó Ágnes
 • Bodó Csanád
 • Seláf Levente
 • Vajdovich Györgyi
 • Bács Tamás
 • Vér Ádám
 • Koncz István
 • Mitcsenkov-Horváth Eszter
 • Rácz Zsófia
 • Siklósi Zsuzsanna
 • Horváth Krisztina
 • Huszthy Alma 
 • Szkárosi Endre
 • Török Tamara
 • Kroó Katalin
 • Birtalan Ágnes
 • Kápolnás Olivér
 • Kósa Gábor
 • Papp Melinda

Részletes eredmény
2017.02.06.