2020/21 tavasz | Nyelvi alapvizsgára előkészítő angol nyelvi kurzus

2021.03.18.
2020/21 tavasz  | Nyelvi alapvizsgára előkészítő angol nyelvi kurzus
A kurzus negyedéves angol szakos OTAK hallgatók számára ajánlott, akiknek a félév végén nyelvi alapvizsgát kell tenniük (OT-ANG17-391).

A kurzus elsődleges célja, hogy a résztvevőket felkészítse a nyolcadik félév végi C1-es nyelvi vizsga írásbeli szakaszára. A vizsga feladadatípusainak megoldása során a hallgatók gyakorolják a különféle vizsgatechnikákat, fejlesztik C1-es szókincsüket, valamint áttekintik a vizsgához szükséges angol haladó nyelvtant.

A képzés az MS Teams platformon valósul meg szinkron távoktatási formában.

  • Időbeosztás: péntek: 14:00-17:00 [április 16, 30, május 7, 14]
  • Az oktató neve: Illés Éva
  • Az oktató elérhetősége: illes.eva@btk.elte.hu
  • Maximális létszám: 30

A vizsgafelkészítő kurzuson az alábbiakon lesz a hangsúly: mondat-átalakítás, szövegkiegészítés különböző típusai, szófaj átalakítás a kapcsolódó nyelvtannal és szókinccsel.

Jelentkezési határidő: március 27., jelentkezés az oktatónál (illes.eva@btk.elte.hu) a Neptun-kód és a hivatalos ELTE-s mailcím megadásával.