10 éves az Anyanyelv-pedagógia folyóirat

2017.12.13.
10 éves az Anyanyelv-pedagógia folyóirat

 

2017 végén ünnepli 10 éves jubileumát az Anyanyelv-pedagógia online szakfolyóirat. Ebből az alkalomból rendezték meg 2017. december 5-én az V. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A konferencia szervezői: a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint a Szakmódszertani Központ. A gazdag szakmai programon több mint 200 pedagógus, oktató, kutató és pedagógusjelölt hallgató vett részt Magyarországról és négy határon túli magyarlakta területről.

A Gólyavár Mária Terézia termében Borsodi Csaba dékán nyitotta meg a konferenciát, majd Juhász Dezső intézetigazgató és Antalné Szabó Ágnes főszerkesztő köszöntötte a vendégeket. A plenáris előadásokat Kiss Jenő, Csernicskó István, Adakmikné Jászó Anna és Antalné Szabó Ágnes tartották. A négy plenáris előadás, valamint a húsz szekció-előadás és a három szakmai műhely az óvodától a középiskoláig tekintette át az anyanyelvi nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit, valamint a modern kori információs-kommunikációs technológiák alkalmazásának a lehetőségeit. A szakmai műhelyekben napjaink nyelvhasználatának időszerű témáival és a jelnyelvhasználat lehetőségeivel foglalkoztak. A konferencián tartotta ünnepi szerkesztőségi ülését az Anyanyelv-pedagógia folyóirat. A színvonalas szakmai programot közös vacsorával fejezték be a Trefort-kerti Aula étteremben. Mind a konferencia szervezői, mind az Anyanyelv-pedagógia szerkesztőségének a tagjai küldetésüknek tekintik, hogy segítsék az anyanyelvi nevelés fejlődését és az ezt támogató anyanyelv-pedagógiai kutatásokat.

 

 

A konferencia elnöksége a megnyitón

 

 

Csernicskó István plenáris előadása a kárpátaljai anyanyelvi nevelésről

 

 

A középiskolai anyanyelvi nevelési szekció érdeklődő közönsége