Módos Barbara

Módos Barbara


Tanulmányi és Tantervi Csoport
tantervi referens


E-mail: modos.barbara@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5449
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Szoba: fszt. 25.