ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/21

Határidő: 2020.10.05., 20.00 óra!

2020.09.10.
ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/21
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat keretében 2021. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása.

A pályázás menete a Bölcsészettudományi Karon

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen és a tanulmányoknak megfelelő intézeti/tanszéki Erasmus+ koordinátornál papír alapon kell benyújtani, részképzésre 2020. október 5-én 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,
 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

Letölthető segédletek


Kari tájékoztatók

A Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Irodája két kari tájékoztatót szervez a 2020-as Erasmus+ őszi pótpályázat iránt érdeklődők számára. A tájékoztatót Microsoft Teams-ben tartjuk, mely során minden résztvevőnek lehetősége lesz egyéni kérdéseket is feltenni.
A tájékoztatók időpontja:
 • 2020.09.22-e, 14.00 óra
 • 2020.09.24-e, 11.00 óra
A tájékoztatókon való részvételhez ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ kötelező. Kérjük küldje el jelentkezését legkésőbb 2020.09.18-a, 16.00 óráig. A "BTK Erasmus kari tájékoztató" Microsoft Teams csoportba azokat a hallgatókat tudjuk csak behívni, akik előzetsen jelentkeztek. A tájékoztató előtt pár perccel elindítjuk az online találkozót, kérjük csatlakozzon az értekezlethez.

ÖSSZEFOGLALÓ a tájékoztatókon elhangzott információkról.


Kérdés esetén forduljanak