ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021/22

Határidő: 2021.10.01., 20.00 óra!

2021.09.07.
ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021/22
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 20212022-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat keretében 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:
 • részképzés
 • szakmai gyakorlat
 • diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat

A pályázás menete a Bölcsészettudományi Karon

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen és a tanulmányoknak megfelelő intézeti/tanszéki Erasmus+ koordinátornál papír alapon kell benyújtani, részképzésre 2021. október 1-én 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

Letölthető segédletek

Kari tájékoztató

A Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Irodája kari tájékoztatót szervez a 2021-es Erasmus+ őszi pótpályázat iránt érdeklődők számára. A tájékoztatót Microsoft Teams-ben tartjuk, mely során minden résztvevőnek lehetősége lesz egyéni kérdéseket is feltenni.

A tájékoztató időpontja:

 • 2021.09.23-a, 14.00 óra, LINK

További részletes információ az ELTE központi honlapján olvasható.

Kérdés esetén forduljanak


Kedves Hallgatók!
Az ELTE BTK szeretné még fokozattabban segíteni a hallgatói pályázás folyamatát, és támogatni Önöket abban, hogy minden tekintetben a legmegfelelőbb partneregyetemet válasszák ki külföldi részképzésük számára.
Ennek érdekében Erasmus ekvivalencia adatbázist fejlesztettünk, melynek segítségével könnyen megtalálhatják, melyik ELTE BTK mintatanterv szerint kiválasztott tárgyat kell elvégezni a parneregyetemen ahhoz, hogy azt itthon kötelező tárgynak be tudják fogadtani.
Felhívjuk figyelmét, jelenleg nem készült minden szak és minden partneri együttműködés tekintetében ekvivalencia viszgálat.
Az adatbázis kisérleti fázisban van, kérjük minden esetben konzultáljon szakmai koordinátorával.
Eredményes böngészést és pályázást kívánunk!