Erasmus+ főpályázati felhívás 2021/22

Már nagyon mennél?

2021.01.25.
Erasmus+ főpályázati felhívás 2021/22

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

 • részképzés
 • szakmai gyakorlat
 • diplomaszerzés / abszolválás utáni szakmai gyakorlat

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen ÉS papíron a tanulmányoknak megfelelő tanszéki/intézeti Erasmus+ koordinátornál, részképzésre 2021. március 1. 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni: a megadott pályázási időszakban (2021. január 29. - március 1. 20 óra) a Neptunban, a pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál. A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása kéthavonta történik.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz mellékelendő dokumentumok:
(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

Letölthető segédletek

Kari tájékoztatók

 • 2021.02.09., 16.00, Microsoft Teams (LINK)
 • 2021.02.23., 16.00, Microsoft Teams (LINK)

Várunk szeretettel minden pályázni vágyó érdeklődőt! Kérdezni ér :-)!

Erasmus az Egyesült Királyságban

A jelenlegi információk szerint utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba. A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27).

Az Egyesült Királyságba pályázó hallgatóknak létrehoztunk egy külön információs oldalt, ami a pályázati felhívásból is, illetve közvetlenül ezen az oldalon elérhető: https://www.elte.hu/erasmus/egyesult_kiralysag  


További részletes információ

Sikeres pályázást kívánunk!