Elindult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

A pályázat beadásának határideje: 2021. január 24.

2020.12.01.
Elindult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram
A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020. év végéig kerül sor a 2021/2022. tanévre történő felvételi jelentkezés érdekében. A diákok alap-, mester- és doktori képzésre jelentkezhetnek. Végzést követően azt várják el a fiataloktól, hogy két évig közösségszervező munkát végezzenek otthon, segítsék a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar identitás megőrzését. Az ösztöndíj fedezi az ingyenes magyarországi tanulmányokat, valamint a teljes körű egészségbiztosítást, illetve szükség esetén intenzív magyar nyelvi előkészítőt is biztosít.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra 2021. január 24-ig lehet jelentkezni, az ösztöndíjasok a 2021/2022-es tanévben kezdik majd meg tanulmányaikat.

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  • vállalt magyar identitás és kapcsolódás a diaszpóra közösségéhez, amit a jelentkező motivációs levélben mutat be és nyilatkozatban erősít meg,
  • lakhely a támogatott régiók egyikében,
  • ajánlás valamelyik diaszpóra szervezettől vagy a területen működő magyar külképviselettől,
  • legalább 10 év Magyarországon kívüli tartózkodás,
  • Magyarország területén kívül végzett 4 év középfokú tanulmányok,
  • a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket,
  • a jelentkező vállalja, hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul és diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát,
  • a jelentkező vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban.

A pályázónak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.
A motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.