Az élet fogalma a fenomenológiában

Az élet fogalma a fenomenológiában
04/17 - 04/18

2019. április 17. - 2019. április 18.

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I • Filozófia Intézet

04/17 - 04/18

2019. április 17. - 2019. április 18.

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I • Filozófia Intézet


A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet április végén rendezi meg szakmai konferenciáját, amely az „élet” fogalmának különböző rétegeit, vonatkozásait és regisztereit járja körül.

„A fenomenológia, alapkaraktere szerint, tudományos életfilozófia” – mondta Husserl 1927-ben. Az „élet” fogalma a fenomenológián belül és azon kívül is meghatározó, sokat kutatott és sok vitát kiváltó koncepciónak számított. A fogalomnak az az alakja, amely a 20. század elejének életfilozófiáiban jelen volt és a fenomenológiai mozgalom fejlődésére is alapvető hatást gyakorolt, a német romantikából eredt, ahol alkalmasnak tűnt arra a feladatra, hogy a modernitásban megjelent, megmerevedett ellentétek (természet—szellem, tudatos—tudattalan) között közvetítsen, ezeket az ellentéteket fellazítsa és egy nagyobb egész mozzanataiként kapcsolja össze.

A fogalom ebben a formában és ezzel a funkcióval származott át a romantikus diskurzustól Schopenhauer és Nietzsche munkáin át Bergsonig, Dilthey-ig és a Husserl korabeli életfilozófiák más képviselőiig. Egységet és rendszert teremtő koncepcióként jelen volt a különböző, a fenomenológiával is szoros kapcsolatban lévő természetfilozófiai és filozófiai antropológiai áramlatokban is, többek között Eduard von Hartmann, Ludwig Klages, Palágyi Menyhért munkáiban, vagy a fenomenológián belül olyan szerzőkéiben, mint Scheler, Plessner, Gehlen, Buytendijk, esetleg Hedwig Conrad-Martius). További fontos területet képeznek az élet fogalmával kapcsolatos vizsgálódások és viták a francia fenomenológia területén (pl. Sartre, Lévinas, Merleau-Ponty, Ricoeur, Richir, Marion vagy éppen a fogalmat egész filozófiájának központjává tévő Michel Henry).

Program

Április 17., szerda

10:00-11:00  • Plenáris előadás // Bence-terem

Mezei Balázs: Élet és reveláció: A biocentrikus fenomenológia alapjai.

11:00-11:15 Kávészünet

11:15-13:00 

A1 szekció // Bence-terem

 • Horváth Orsolya: Éberlét és deteologizálás
 • Lengyel Zsuzsanna Mariann: Élet, történet, írás – hermeneutika és a Dilthey-iskola

B1 szekció // alagsor -109-es terem

 • Krizsán Krisztián: Az élet mint tapasztalat
 • Müller Andor: Az élet jelentése a megjelenés viszonylatában, és Scheler példái az Egy-érzésre (Einsfühlung)
 • Berta Gergely: Az eideitásból a fakticitásba – A fenomenológia módszer útkeresése az élet közvetlen megragadásához Merleau-Ponty és Michel Henry

13:00-14:20 Ebédszünet

14:20-15:20 •  Plenáris előadás // Bence-terem

Bacsó Béla: A hallgató gondolkodáson túl

15:20-15:35 Kávészünet

15:35-17:20 

A2 szekció // Bence-terem

 • Schwendtner Tibor: Életfilozófiai motívumok a fiatal Heidegger gondolkodásában
 • Horváth Péter: Az élményesztétika kritikája Heidegger művészetfelfogásában
 • Varga Péter András: A történetiség a fenomenológia és hermeneutika életfilozófiai szintézisében: A (Dilthey-)Husserl-Heidegger-Misch mikrokonstelláció 1929-1930-ban.

B2 szekció // alagsor -109-es terem

 • Kintli Borbála: Én és a Másik alteritása
 • Kiss Kata Dóra: Vitális élet és relacionalitás – A poszthumán feminista életkoncepció
 • Szántó Rita: Műalkotássá formált élet és narratív identitás

17:25 • Fogadás // Intézeti Tanácsterem

Április 18., csütörtök

 10:00-11:00 Plenáris előadások // Bence-terem

Gyenge Zoltán: Az élet fogalma Nietzschénél

11:00-11:15 Kávészünet

11:15-13:00 

A3 szekció // Bence-terem

 • Czétány György: Az élet három szintézise
 • Fazakas István: Affektivitás és anonimitás – Henry, Lévinas, Richir
 • Nemes Z. Márió: A nem-antropocentrikus eletfogalom antropologiai kontextusai

B3 szekció // Alagsor -109-es terem

 • Marosán Bence: Az állati szubjektivitás problémája Husserlnél
 • Pintér Dóra: Az intimitás térszerűsége. Az intimitás léttapasztalatának irodalmi reprezentációja fenomenológiai nézőpontból.

13:00-14:20 Ebédszünet

14:20-15:20 Plenáris előadás // Bence-terem

Fehér M. István: Heidegger korai életfenomenológiája - a kortárs életfilozófiai törekvések kontextusában.

15:20-15:35 Kávészünet

15:35-17:20

A4 szekció // Bence-terem

 • Schreiner Dénes: Bio-topográfia
 • Torma Anita: Az álomról
 • Víg András: Helmuth Plessner: az élet fogalmáról.

B4 szekció // Alagsor -109-es terem

 • Részeg Imola: Az önmagát elveszítő élet. Közelítések a szkizofrénia fenomenológiájához.
 • Józsa Gergely: Egészség, betegsèg, medikalizáció

17:20-17:35 Kávészünet

17:35-18:35 Bence-terem

 Kornis Mihály: Meghalni folytatás

Részletes programleírás az esemény weboldalán.